pl en fi

CO SŁYCHAĆ

24/09/2015

Europejska Stacja Akcji – Zostaw Swój Ślad
Działanie w przestrzeni miasta. Dedykowane miastu w oparciu o historię przestrzeni, ludzi, grup społecznych.

Termin działania: 18 – 26 września 2015 roku.


Uczestnicy:
Natalia Kozieł (Polska)
Oert Miziri (Albania)
Sadik Spahija (Albania)
Mustafa Yüksel (Turcja)


Oraz uczniowie Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy:
- Ewelina Żarczyńska, Julian Pawlak (grupa Natalii Kozieł)
- Marta Jakóbczuk, Jakub Koncewicz (grupa Mustafy Yüksel'a)
- Marta Kalinowska, Marta Kuropatwińska, Ania Bielawska (grupa Sadika Spahija)
- Maciej Urbański, Dawid Melnik (grupa Oerta Miziri)

Podstawą działań artystycznych ma być dialog artysty z szeroką pojętą przestrzenią miasta Bydgoszczy, realizowany dwutorowo jako realizacja artystyczna poszczególnych zaproszonych twórców oraz jako praca warsztatowa z młodzieżą miasta Bydgoszczy.
Zaproszenia artyści otrzymali materiały fotograficzne z opisem wybranych przestrzeni miejskich mających istotne znaczenie dla mieszkańców miasta lub dla lokalnych miejskich grup społecznych. Na ich podstawie twórcy zaprojektują i wykonają realizację artystyczną. Ma być to swoisty dyskurs artysty z wartościami powstałymi lub rodzącymi się w przestrzeni miasta. Językiem sztuki współczesnej zapiszą swój emocjonalny stan wobec zastanego zjawiska. Efekt ich pracy może pozostać na stałe, lub na kreślony czas w opisywanym środowisku.
Drugim elementem działania artystów jest poprowadzenie działań warsztatowych z wybraną grupą młodzieży – każdy artysta będzie miał pod opieką 2 – 3 osoby wybrane z pośród zainteresowanych bydgoskich licealistów i studentów kierunków związanych ze sztuką. Młodzi twórcy wykonają pod kierunkiem poszczególnych artystów realizację artystyczną odpowiadająca miejscu wobec którego dyskurs będzie prowadził zaproszony twórca, ich opiekun.
Wzajemne relacje i konfrontacja postaw artystycznych stworzy szczególną opowieść o mieście. Różnorodność kultur staję się przyczynkiem do dyskusji o postrzeganiu miasta i jego znaczenia w życiu współczesnego społeczeństwa. Odmienność kulturowa i wynikający z tego faktu dystans do utrwalonych w nas wartości zostanie skonfrontowany z postawą twórców pochodzących z Polski. Intymność przeżyć uwarunkowana miejscem urodzenia artysty ma stworzyć równowagę pomiędzy postrzeganiem miasta przez jego mieszkańców, a tych innych – obcych nie będących w symbiozie miejskiej kultury.
Forma realizacji artystycznej obejmuje do wyboru: instalacje artystyczną, video lub wideo – instalację, formy przestrzenne, mural oraz fotografię i zapis rysunkowo – malarski.

Artykuł dostepny na stronie: http://www.galeriabwa.bydgoszcz.pl/info-ver.php?id=1266&idm=16&lit=

 

Wszystkie zdjęcia z akcji możesz zobaczyć klikając TUTAJ